Oljefakta 345x300

  • Bård Glad Pedersen i Statoil. (Foto: Statoil)

Statoil: Vi kan ikke ta over et politisk ansvar

Bård Glad Pedersen i Statoil har forståelse for interessen rundt virksomheten deres i Angola. Men han mener det ikke er Statoils ansvar å følge med på hva skattene Statoil betaler brukes til.
AV: Lars Taraldsen
Publisert:21.05.2013 11:09:00 Oppdatert:22 mai 2013 (09:59)
Statoil har i det siste høstet mye oppmerksomhet rundt deres virksomhet i Angola. Som Petro.no omtalte tidligere i dag, har blant annet Verdensmagasinet X forsøkt å finne ut hva signaturbonusmilliardene Statoil betaler til landet faktisk går til. I tillegg skrev generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne Marie Helland i helgen et debattinnlegg på NRK sine nettsider om at det er fullt mulig at Statoils penger havner i skitne hender.
 
- Vi kan ikke utelukke at vi er delaktige i et ran av fattige menneskers ressurser, skriver hun blant annet, i etterkant av at resultatene av en rapport Kirkens Nødhjelp bestilte fra Fridtjof Nansens institutt ble publisert.
 
LES OGSÅ:

Frykter at Statoil-penger havner i skitne hender

Statoil og internasjonal pressetalsmann Bård Glad Pedersen forstår fokuset på virksomheten i utlandet.
 
- Anbefaler ikke kursendring

Synes du at dette er et ok fokus?
 
- Rapporten fra Fridtjof Nansens institutt er god og balansert. Vi får klar anerkjennelse for å være blant de beste på åpenhet og Corporate Social Responsibility, og anbefalingene i rapporten er i stor grad å gjør mer av det vi allerede gjør, heller enn en anbefaling om noe kursskifte fra vår side. Når det gjelder fokuset på vår virksomhet i utlandet, har jeg stor forståelse for denne interessen, sier Glad Pedersen, og viser til at de står for en holdning om åpenhet.
 
- Kan ikke styre hvordan pengene disponeres
- Vi rapporterer åpent om alle våre betalinger til myndighetene i Angola og andre land der vi har virksomhet. Vi har nulltoleranse for korrupsjon, med strenge retningslinjer internt, klare prosedyrer og god opplæring av egne medarbeidere. Vi kan ikke styre hvordan de skattene vi betaler disponeres i noe land, men ved å praktisere åpenheten kan andre aktører følge med og stille spørsmål ved dette, sier han, og peker på at FN har trukket opp en klar ansvarsdeling mellom selskaper på den ene siden og myndigheter og det internasjonale samfunn på den andre siden.  
 
- Vi som selskap skal følge regler og menneskerettigheter, mens myndighetene skal promotere menneskerettigheter, sier han.
 
- Har ikke mandat
- Vil det si at Statoils ansvar stopper når pengene til myndighetene er utbetalt?
 
- Vi er opptatt av at vår virksomhet skal bidra til verdiskapning, både for samfunnet og aksjonærene. Det vi kan gjøre er å drive ansvarlig næringsvirksomhet basert på våre verdier og relevante norske og internasjonale regler. Dette kan i seg selv bidra til positiv utvikling, men vi kan ikke ta over et politisk ansvar. Det er en myndighetsoppgave som vi heller ikke har mandat til, sier han.
 
- Ikke pepper, anerkjennelse
Glad Pedersen sier videre til Petro.no at Statoil ikke opplever at de får mye pepper for sin virksomhet i utlandet.
 
- Jeg synes vi i stor grad får anerkjennelse for å gjennomføre våre operasjoner i utlandet på en ansvarlig måte og for at vi har valgt å rapportere åpent om virksomheten. Transparency International kåret oss i 2012 til verdens mest åpne selskap uansett bransje, og for et par år siden rangerte Kirkens Nødhjelp oss som klart mest åpne av de store selskapene på Oslo Børs, sier han.
 
Kan bli produksjonsoperatør
Glad Pedersen peker videre på at Statoil til nå ikke er operatør for noen produserende felt i Angola, men at det kan skje etter hvert, og at deres samfunnsmessige ansvar da i så fall vil endre seg.
 
- For øyeblikket er vi kun investor og partner i noen felt som produserer. Ikke operatør. Men vi er operatør for leting, og dersom vi gjør store drivverdige funn, kan det gi grunnlag for utbygging og drift. Dette vil i så fall gi oss en annen industriell rolle, og det er naturlig at vårt CSR-arbeid utvikler seg i takt med virksomheten.

Stikkord :


Siste nyheter

Datasikkerhet i skyene for norsk oljebransje?

TeknologiKommentar: Tilstrekkelige teknologiske tiltak som sikrer tilgangen til dataene er mye viktigere enn om dataene er plassert innenfor bedriftens fire vegger eller innenfor Norges grenser, skriver Jørgen Solberg, teknologidirektør i Software Innovation, i denne kommentaren.

Polarcus styrker seg i Brasil

InternasjonaltHar inngått en avtale for Polarcus do Brasil, og forbereder selskapets første seismiske operasjoner i Brasil.

SUT til "Rowan Viking"

Rigg og boringRowan Norway Limited og jackupen "Rowan Viking" har fått Petroleumstilsynets (Ptils) samsvarsuttalelse (SUT). Nå skal riggen bore brønner på Edvard Grieg.

Vollgrav South er spuddet

Leting og lisensLundin har startet boringen av Nordsjø-brønn.

Gjenopptar de ordinære operasjonene ved In Amenas

Bedrifter og økonomiNesten 18 måneder etter angrepet på In Amenas er Statoil og partnerne i joint venturet klare til å gjenoppta ordinære operasjoner ved anlegget.

Tror på nye prospekter ved Verdande

Leting og lisensNorth Energy har inngått avtale med Dana og har nå 53 prosent eierandel i PL 484 i Norskehavet.