Oljefakta 345x300

  • Aak-teknikere gjør klart for tungløft over sjø på Ekofisk. (Foto: Aak)
  • Det inspiseres og måles tilstand på komponenter på Snorre A. (Foto: Aak)
  • Betongkonstruksjoner utsettes også for slitasje og må rehabiliteres. Her fra Draugen. (Foto: Aak)

Fra fjell til plattform

Aak ble etablert i 1987 som et senter for klatring og fjellsport i Åndalsnes i Rauma kommune. Senteret danner bakgrunn for dagens Aak, selv om selskapet tidlig skiftet retning.
AV: Toril Hole Halvorsen
Publisert:22.02.2013 09:40:00 Oppdatert:25 feb 2013 (14:20)
Fra fjell til plattform
CEO Torgeir Nærø. (Foto: Aak)
Artikkelen står på trykk i Petromagasinet, 1, 2013.

- Rauma og Åndalsnes var et naturlig sted å starte fjellsportsenter, sier daglig leder i Aak, Torgeir Nærø.

Men det var og er en sesongbetont virksomhet, og rundt to år etter oppstart hadde selskapet endret fokus.

- Over tid utviklet det seg til å bli et selskap som hjalp industribedrifter og andre å komme til og utføre arbeid på vanskelig tilgjengelige steder. Kunder ble interessert, og tjenesten ble tilbudt året rundt over hele landet, sier Nærø.

Fjellsportsenteret gikk over til å være en bigeskjeft, og ble etter hvert mer en hobby.

Ny sjef
Nærø er fersk i stillingen som daglig leder, som han overtok 1. desember i fjor.

Karrieremessig har han ti års erfaring fra telecombransjen og ti år fra olje- og gassindustrien. De siste seks årene har han jobbet med rådgivning for bedrifter innen olje, gass, og energi, gjennom selskapet Idevekst Energi AS.

- Jeg vil si min største styrke er min tekniske bakgrunn, samt min bakgrunn innen daglig ledelse, inkludert økonomi. Jeg har en god faglig kombinasjon og erfaring med tanke på å forstå selskapets utfordringer, sier han.

- Men lærekurvene er og skal alltid være bratt. Dette handler mest om mennesker, og det er og blir det viktigste elementet i all ledelse.

Offshore
I 1990 inngikk Aak en rammeavtale innen tilkomstteknikk (TT) for felt i Nordsjøen, med ConocoPhillips.

- Allerede den gang var samarbeidet godt formalisert, sier Nærø.

Aaks første offshorejobb fant sted helt tilbake i 1988, den gang på Statoils Gullfaks-felt.

I 1991 introduserte Aak, sammen med Statoil, tilkomstteknikk som metode på norsk sokkel. Aak var etter hvert med på å utvikle relevante standarder innen tilkomstteknikk for alle operatører og leverandører på sokkelen.

- I tilkomstteknikkarbeidet som utføres er det alltid risiko. Sannsynligheten for at noe inntreffer og konsekvensen når uhellet er ute er alltid vurdert før en jobb påbegynnes, sier Nærø.

- Vi ønsker ikke å tenke for mye på konsekvens. Vi fokuserer maksimalt på å bringe sannsynligheten for at noe skal skje så nær null som overhodet mulig. Vi ønsker at det skal være trygt å jobbe hos oss nettopp fordi det er farlig.

Aak har hatt oppdrag ved de fleste installasjonene i Nordsjøen.

- Vi har mye erfaring fra de jobbene. Helt fra sjølinjen til toppen av boretårnet, sier Nærø.

Han forteller at det er en stor fordel i miljøet å ha klatrekompetanse.

- Kvinner og menn klatrer på jobb og av jobb. For oss som arbeidsgiver er det betryggende at folkene våre tenker sikkerhet. Det sitter i ryggmargen når de kommer på jobb, sier han.

Nærø forteller at de ansatte også er opptatt av hverandres sikkerhet.

- Det er en integrert del av det å også være klatrer på fritiden. Vi skal ha de beste folkene i markedet med tanke på sikkerhetsforståelse og praktisk kunnskap. Det har vi i dag, og vi skal fortsette med slik rekruttering fremover.

Har utvidet
Aak har siden starten for 26 år siden vokst betydelig. Fra å kun holde til i Åndalsnes har de nå lokasjoner også i Bergen, Verdal, Stavanger, Kristiansund og Svarstad i Vestfold.

- Vi ønsker å være nært kundene våre, sier Nærø.

Aak betjener kunder innen alle segmenter i oljeindustrien, fra operatører, ingeniørselskap og spesialistselskap innen ulike disipliner.

I Nordsjøen nærmer det seg opprinnelig designlevetid for en del innretninger, som må inspiseres før levetiden eventuelt kan forlenges og godkjennes av norske myndigheter. Inspeksjon er en av tjenestene Aak tilbyr.

- Hovedfokuset vårt er inspeksjon, vedlikehold og modifikasjon, men også fabrikasjon og praktisk opplæring innen tilkomstteknikk er disipliner vi behersker meget godt, sier Nærø.

Totalt har selskapet 180 ansatte.

- Vi erkjenner at vi er små, men vi ønsker å vokse fra der vi er i dag.

Vil bli større
- I 2013 og 2014 har vi som mål å tiltrekke oss mange flere dyktige ingeniører i staben, samt utviklet nye tjenester basert på det vi er god på i dag, sier Nærø.

- Vår ingeniørstab inkluderer i dag eksperter innen en rekke spesialfelt, men vi vil utvide kompetansen for å kunne ta større og mer tverrfaglige jobber i tett samarbeid med kundene. Men volum skal ikke gå på bekostning av kvalitet.

Selskapet vil også ha spissede internasjonale tjenester.

- Vi ønsker å spisse oss mer for å bli internasjonalt god innen de nisjene vi behersker. Vi må spesialisere oss, for som spesialist tilbys en normalt bedre marginer, i motsetning til de som ønsker å forbli generalist. Da kan vi også tilby våre medarbeidere spennende utfordringer utenlands. Det er viktig i et konkurranseutsatt arbeidsmarked.

Veien fremover for selskapet er å ha en balansert portefølje.

- 80 prosent av omsetningen vår kommer fra våre ti største kunder. Det betyr at vi har en relativt lav risiko i markedet. At vi har lokasjoner nær våre største kunder er også positivt for begge parter. God samhandling dag for dag er viktig, sier han.

- Vi bruker heller ikke for mange ressurser på å selge til for mange. Likevel er dette et område hvor vi planlegger å styrke oss fremover.

Sikkerhet
På norsk sokkel har Aak har vært med på og sitte i førersetet med standardisering innen tilkomstteknikk, som er sikkerhets-, erfarings- og forståelsesbasert.

- Vi har hatt veldig mange innovative, erfarne medarbeidere som har bidratt sterkt til å utvikle vårt eget konsept; forståelsesbasert sikkerhet. Styrken er at klatrere vet hva barrierer betyr, og hvorfor vi har det, sier Nærø.

I 2011 fikk Aak sikkerhetsprisen ”Safety Award” fra ExxonMobil for ”konsistent og godt sikkerhetsarbeid over lang tid”.

- Hvis vi skal skryte av noe så må det være det. Det er et godt bevis på at vi har de beste folkene i sving.
Stikkord :


Siste nyheter

Gir blaffen i beredskapen

HMS&ArbeidslivLegger sykehuset til Molde heller enn til Kristiansund.

Skal levere for NOK 2,8 milliarder

InternasjonaltFMC Technologies tildeles ordre på subseautstyr til Eni.

Har funnet olje på Krafla North

Leting og lisensLetebrønn 30/11-10 Krafla North påtraff en oljekolonne på om lag 80 meter i Tarbertformasjonen og en 20 meter oljekolonne i Etiveformasjonen.

Storkontrakt til Schlumberger

InternasjonaltStatoil tildeler kontrakt for bore- og brønntjenester på Mariner til Schlumberger Oilfield UK.

Får mer letepenger

Bedrifter og økonomiNorth Energy fornyer letelånsfasiliteten.

Utsetter levering

Fartøy og baserKontraherte i juni; nå utsetter de på grunn av ”rådende markedsforhold.”